Όταν κοιτάς από ψηλά
Οταν βρισκόμαστε ψηλά
όλα τα βλέπουμε μικρά.
Η δόξα και τα βάσανα μας
οι χαρές μας και οι λύπες
δεν έχουν πια καμιά σημασία.
'Ολα εκείνα που κερδίσαμε
ή χάσαμε μένουν εκεί κάτω. 
Από την κορφή του βουνού 
μπορείς να καταλάβεις 
πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος 
και πόσο απέραντος είναι ο ορίζοντας.

Πάολο Κοέλιο